GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Duka là nhà cung cấp và hỗ trợ các giải pháp tự động hóa, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp, đảm bảo giải pháp sản phẩm và hiệu quả tối ưu nhất cho từng khách hàng.

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-1200